Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(136) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13947
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17252
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10396
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :15.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :24.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)