Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(137) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11692
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17049
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :3514
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :234%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :61.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)