Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(138) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11986
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14543
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8168
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :11.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :16.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)