Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(139) ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 8154
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12500
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :4006
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :121.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :36.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)