Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1391) ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8443
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9460
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6400
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :41.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :22.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 5 ετιας)