Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(140) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16572
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18887
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13595
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :13.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)