Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 14560
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18070
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :10327
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :14.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :23.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 18 ετιας)