Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(142) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14367
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18070
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10327
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :14.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :23.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 20 ετιας)