Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1422) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12414
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :14300
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9985
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :21.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 5 ετιας)