Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1423) ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 11083
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12535
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9940
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :4.2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :8.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 5 ετιας)