Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 12398
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :13383
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11275
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :11.2%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :15.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) (Βάσεις 3 ετιας)