Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1428) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8056
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9550
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4750
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :92.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :35.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 5 ετιας)