Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 7085
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9136
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :4750
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :92.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :35.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 3 ετιας)