Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1429) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9589
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11059
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8375
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :8.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :24.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (Βάσεις 5 ετιας)