Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9466
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11059
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8375
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :7%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :24.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (Βάσεις 3 ετιας)