Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14201
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :17941
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :9887
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :16.2%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :23.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) (Βάσεις 17 ετιας)