Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(143) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13800
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17941
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9887
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :16.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :23.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)