Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1430) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8258
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8944
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7142
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :16.2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 5 ετιας)