Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 8095
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :8944
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :7142
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :16.2%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 4 ετιας)