Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1430) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9672
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11751
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5605
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :45.9%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :1.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 5 ετιας)