Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1432) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9126
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9895
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7200
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :30.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :23.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)