Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8673
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9433
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :7200
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :30.4%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :23.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 3 ετιας)