Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1435) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9602
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9972
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9430
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 5 ετιας)