Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 7853
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :11400
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :4700
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :142.6%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :19.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 4 ετιας)