Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1436) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8206
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11400
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4700
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :142.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :19.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 5 ετιας)