Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1437) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9371
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9925
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8200
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :13.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :17%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)