Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 9038
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :9876
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :8200
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-17%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :17%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 2 ετιας)