Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(145) ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11712
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14242
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7475
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :31.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :20.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)