Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1452) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8845
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :9795 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6700
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :38.1% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :31.6%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) (Βάσεις 5 ετιας)