Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1452) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8845
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9795
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6700
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :38.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :31.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) (Βάσεις 5 ετιας)