Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 7834
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :9610
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :6086
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :18.4%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :13.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 4 ετιας)