Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(147) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16580
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18454
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14983
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)