Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(148) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17384
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18809
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15950
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :3.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)