Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(148) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 10341
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18490
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :4635
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :96.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :65.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)