Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(149) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12202
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :13593 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :10110
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :7.2% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :10.4%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 14 ετιας)