Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 12406
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :13593
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :10110
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :10.9%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :10.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 19 ετιας)