Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(149) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12328
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13593
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10110
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :10.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)