Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(151) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16719
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17811
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14315
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)