Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 16739
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :17811
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :14315
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 17 ετιας)