Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8142
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9225
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :6500
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :41.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :25.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 3 ετιας)