Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1511) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8608
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9396
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6500
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :41.9%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :25.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 5 ετιας)