Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1512) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9937
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11153
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9125
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :18.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 5 ετιας)