Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 7756
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :9135
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :6473
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :21.7%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :4.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 4 ετιας)