Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1513) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7895
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9135
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6473
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :21.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :7.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 5 ετιας)