Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1513) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7023
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :9710 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4150
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :89.5% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :10.5%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 5 ετιας)