Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 11646
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12929
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :10775
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :4.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :16.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 3 ετιας)