Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 11697
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :12929
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :10775
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :16.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 4 ετιας)