Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1518) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8151
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9450
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5826
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :31.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 5 ετιας)