Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(152) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13818
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16006
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11893
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)