Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1523) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 10419
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :10575
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :10167
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 5 ετιας)