Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 10399
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :10575
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :10167
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :2.8%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :3.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 4 ετιας)