Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(153) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16287
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18052
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14480
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)