Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(154) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15651
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17796
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13320
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :13.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)