Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15728
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17796
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :13320
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :13.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)