Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1542) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7132
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8675
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5450
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :31%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 5 ετιας)