Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1544) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 6559
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8210
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4425
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :71.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :1.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 5 ετιας)