Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1545) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 6594
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :7800
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4975
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :52.9%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 5 ετιας)