Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 6358
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :7800
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :4975
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :52.9%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :1.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 4 ετιας)