Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1546) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 6766
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8270
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4875
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :51.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :11.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)