Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1548) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7996
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8290
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7870
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :4.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)