Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 8016
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :8290
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :7870
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :0.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 4 ετιας)