Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(155) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16116
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18162
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14082
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 20 ετιας)