Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 16186
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :18162
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :14082
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :4.5%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :8.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 19 ετιας)