Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 16658
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :16675
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :16641
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :0.2%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :0.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 2 ετιας)