Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 16697
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :16776
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :16641
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :0.6%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)