Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1550) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 16307
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :16776
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :15185
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :7.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :9.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)