Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 7525
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9222
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :5375
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :71.6%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :32.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)