Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 7899
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :9222
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :5375
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :71.6%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :32.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 4 ετιας)