Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 6676
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :7977
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :5375
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-32.6%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :32.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 2 ετιας)