Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1552) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8117
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9222
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5375
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :71.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :32.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)