Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1552) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 10156
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11770
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8805
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :23.2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :10.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)