Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1554) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8679
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9560
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7825
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :11.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)