Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 8029
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :8233
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :7825
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-5%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 2 ετιας)