Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1554) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12674
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :13940
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9855
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :27.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)