Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8270
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9928
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :5675
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :74.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :38.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 3 ετιας)