Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1555) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8852
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9950
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5675
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :74.9%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :38.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)