Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13557
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17138
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :9331
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :18.5%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :28.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)