Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(156) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13392
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17138
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9331
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :18.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :28.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)